Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jste naším zákazníkem, návštěvníkem našich stránek nebo odběratelem newsletteru. Vaše osobní údaje vždy chráníme a předáváme je pouze níže specifikovaným subjektům, a to za podmínek, které jsou v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je podle čl.4. bodu 7 Nařízení fyzická osoba podnikatel Dagmar Hoyisová identifikační číslo (IČO): 19793405, adresa sídla: SIDLISTE U PAPIRNY 506, 788 15 VELKE LOSINY (dále jen „my“ nebo „Správce“).

Rozsah osobních údajů a zákonné důvody zpracování

Správce zpracovává ve smyslu Nařízení následující osobní údaje:
- jméno, příjmení,
- e-mailovou adresu,
- telefonní číslo,
- adresu (fakturační a doručovací),
- historii nákupů (pro účely věrnostních programů a cíleného marketingu),
- cookies a IP adresu (technické cookies nutné pro provoz stránek a dále specifické cookies pro marketingové účely, viz Cookies, souhlas lze vypnout).


Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a námi dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. 

Tyto údaje rovněž zpracováváme za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na Vámi zadanou emailovou adresu Vám mohou být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační  společnosti, pokud je neodmítnete. Informace o novinkách („newslettery“) jsou zasílány maximálně 12x ročně, a to pouze na základě předcházejícího nebo reaktivovaného souhlasu se zasíláním, udělovaného na dobu 5 (pěti) let. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem, například proklikem na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení (emailu), odhlásit.

Vaše osobní údaje jsou evidovány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, případně pokud jsme nestanovili v určitých případech jinak.


Příjemci osobních údajů - předávání údajů dalším subjektům

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou podnikatelem Mgr. Martinem Týcem, tedy Správcem osobních údajů. K osobním údajům mají dále přístup zaměstnanci Správce. Zaměstnanci jsou smluvně zavázáni jak k mlčenlivosti a ochraně všech osobních údajů, tak i dodržování všech bezpečnostních opatření vztahujících se k osobním údajům. 

Některé zpracovatelské operace však nedokážeme zajistit vlastními silami (jako jsou kurýrní služby, realizace plateb, technické zajištění provozu e-shopu či cílený marketing), a z tohoto důvodu využíváme externích služeb a softwaru dalších zpracovatelů. Tyto subdodavatele pečlivě vybíráme, abychom zajistili jak maximální kvalitu poskytovaných služeb, tak i zabezpečení osobních údajů a jejich zpracování. Se všemi subdodavateli máme uzavřené, pokud to zákon vyžaduje, kromě obchodních i zpracovatelské smlouvy.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají (nebo mohou přijímat) také zpracovatelé:

 • poskytovatel e-shopového řešení, společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
 • provozovatel platební brány ComGate Payments, a.s., sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, 170 00, IČO: 279 24 505,
 • přepravce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983,
 • přepravní společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 28408306,
 • přepravní společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 58601, Jihlava,
 • poskytovatel služby Google Analytics a reCaptcha, společnost Google Ireland Limited (“Google”), Registered Number: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,
 • přepravní společnost WEIDO CZ s.r.o., se sídlem Pražská 180, 250 66 Zdiby, IČO: 08313628,
 • přepravní společnost PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798,
 • poskytovatel chatu nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Slovak Republic, IČ: 46526951,
 • poskytovatel objednávkového systému Baselinker, BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, Polsko,
 • zprostředkovatel dopravních služeb Go-balik.cz, Ing.Petr Carda, Dolní Libchavy, IČO: 08835357,
 • poskytovatel služby Facebook Pixel společnost Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA,
 • poskytovatel služby Heureka společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 02387727,
 • poskytovatel služby Zboží.cz společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO: 26168685,
 • poskytovatel služby vratek a reklamací  Retino.cz s.r.o, IČ 06222234, se sídlem Polská 1621/11, 120 00, Praha 2.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) a/nebo mezinárodní organizaci.

Přehled zpracovatelů/příjemců osobních údajů

Zpracovatel ÚčelZpracovávané údajePrávní status

Česká pošta, s.p., 

Zásilkovna s.r.o.

General Logistics Systems

Czech Republic, s.r.o.

PPL CZ s.r.o.,

WEIDO CZ s.r.o.

Doručení objednávkyjméno, příjmení/název, adresa,
emailová adresa, telefon
Uzavření kupní smlouvy

ComGate Payments, a.s

Platební transakceE-mailová a IP adresaZpracovatelská smlouva
Google Ireland LimitedAnalýza návštěvnosti, on-line
reklama Adwords
Cookies, IP adresaOprávněný zájem, souhlas lze
vypnout
Facebook Inc.Marketing a reklamaCookiesOprávněný zájem, souhlas lze
vypnout
Wedos Hosting

 jméno, příjmení, adresa, telefon, email,

informace o objednávce, IP adresa

Zpracovatelská smlouva
Heureka Shopping s.r.o.Hodnocení a recenze zákazníků e-mail, informace o zakoupeném
zboží
Oprávněný zájem, souhlas lze vypnout
nolimit | DEVELOPERS, s.r.o.Chat - komunikacecookies, vyplněné údaje návstěvníkemOprávněný zájem, souhlas lze vypnout
Seznam.cz, a.s.Hodnocení a recenze zákazníků e-mail, informace o zakoupeném
zboží
Oprávněný zájem, souhlas lze vypnout
PrestaShopObjednávkový proces 

 jméno, příjmení, adresa, telefon, email,

informace o objednávce

Zpracovatelská smlouva


 Pověřenec a kontaktní údaje

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat emailem na info(zavinac)vonne.cz nebo telefonicky na 735 529 729.

Lhůty

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu v závislosti na důvodu jejich zpracování. Osobní údaje z uzavřené kupní smlouvy po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Osobní údaje získané v rámci marketingových aktivit po dobu 5 let, nebo maximálně 30 dnů po odvolání Vašeho souhlasu v dané kategorii.


Bezpečnost zpracování osobních údajů

Správce tímto výslovně prohlašuje, že přijal odpovídající technická a organizační opatření s cílem zajistit náležité zabezpečení osobních údajů, jejich nejvyšší možnou bezpečnost a zabránit jakémukoliv náhodnému nebo protiprávními porušení jejich zabezpečení, zejména neoprávněnému nebo protiprávnímu poskytnutí či zpřístupnění osobních údajů klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Správce tímto výslovně prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Marketing, profilování a automatizované zpracování

Informace o novinkách, probíhajících akcí či dalších aktivitách na našem webu zasíláme pouze na základě předcházejícího nebo reaktivovaného souhlasu se zasíláním, udělovaného na dobu 5 (pěti) let, a to
- zákazníkům, kteří zvolili při objednávce odběr novinek, a to zaškrtnutím daného políčka formuláře,
- zákazníkům, kteří zvolili při registraci odběr novinek, a to zaškrtnutím daného políčka formuláře,
- návštěvníkům webu, kteří v nabídce Odběr novinek zadali svoji emailovou adresu, a tuto následně potvrdili.

Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit, nejsnáze proklikem na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení (emailu). V jednotlivých reklamních kampaních, emailech a na našich stránkách může být použito profilování a automatizované zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména na základě Vaší historie procházení webu/nákupů.


Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky vonne.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů. 

Cookies mohou být trvalé nebo dočasné. Trvalé jsou uchovávány ve Vašem zařízení po dobu jejich platnosti nebo vymazání (také v závislosti na nastavení Vašeho webového prohlížeče), dočasné pak jen po dobu relace (dokud jste na našich stránkách). Pro řádný provoz našich stránek používáme oba typy cookies. 


Volby zpracování cookies


Pokud chcete blokovat soubory cookies, nebo je následně odstranit, navštivte prosím webové stránky prohlížeče, který používáte, například:

Pro Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Pro Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Pro Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek


Dovolujeme si upozornit, že pokud smažete nebo zablokujete soubory Cookies, nebudete pravděpodobně moci využít všech funkcí našich stránek a e-shopu a některé stránky se mohou také zobrazovat chybně.


Cookies a osobní údaje

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
- poskytovatel e-shopového řešení, společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
- provozovatel platební brány ComGate Payments, a.s., sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, 170 00, IČ: 279 24 505,
- poskytovatel chatu Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 036 68 681, se sídlem Šumavská 31, 602 00,
- poskytovatel služby Google Analytics a reCaptcha, společnost Google Ireland Limited (“Google”), Registered Number: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,
- poskytovatel služby Heureka spol. Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 02387727,
- poskytovatel služby Zboží.cz společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO: 26168685,
- poskytovatel služby Facebook Pixel společnost Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.


Vaše práva při zpracování osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 08.10. 2023

Verze dokumentu: 7.1


Dílčí souhlasy udělované návštěvníky nebo zákazníky e-shopu a webu vonne.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování dotazu

Udělujete tímto souhlas Mgr. Martinu Týcovi, s místem podnikání Výletní 351/32, Praha 4, 14200, IČO:46767720, fyzické osobě zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 12, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických oosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- e-mailovou adresu,
- případně telefonní číslo.


Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, tedy odeslání odpovědi na dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře na webu https://www.vonne.czSouhlas udělujete na dobu 30 dnů.


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- poskytovatel e-shopového řešení, společnost společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí nebo zasláním emailu apod.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z
důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílání e-mailových obchodních sdělení

Udělujete tímto souhlas Mgr. Martinu Týcovi, s místem podnikání Výletní 351/32, Praha 4, 14200, IČO:46767720, fyzické osobě zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 12, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje:
- emailovou adresu.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
- zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte reaktivací odběru.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- poskytovatel e-shopového řešení, společnost společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí nebo zasláním emailu apod.

Vaše práva při zpracování osobních údajů


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení; toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání emailových obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

Udělujete tímto souhlas Mgr. Martinu Týcovi, s místem podnikání Výletní 351/32, Praha 4, 14200, IČO:46767720, fyzické osobě zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 12, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje: 
- jméno a příjmení,
- emailovou adresu,
- telefonní číslo,
- fakturační adresu,
- dodací adresu,
- historii objednávek.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
- zřízení a administrace uživatelského účtu,
- zvýšení nákupního komfortu,
- věrnostního programu.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, tedy při každém přihlášení do uživatelského účtu. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- poskytovatel e-shopového řešení, společnost společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí nebo zasláním emailu apod.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně zrušení věrnostního programu,
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních  předpisů ,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti

Udělujete tímto souhlas Mgr. Martinu Týcovi, s místem podnikání Výletní 351/32, Praha 4, 14200, IČO:46767720, fyzické osobě zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 12, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje: 
- emailovou adresu,
- informace o zakoupeném zboží.


Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
- zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti.


Souhlas udělujete na zpracování po dobu 230 dní.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však také zpracovávají i tito zpracovatelé:
- poskytovatel e-shopového řešení, společnost společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
- poskytovatel služby Heureka společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8, IČO: 02387727,
- poskytovatel služby Zboží.cz společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO: 26168685,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí nebo zasláním emailu apod.


Vaše práva při zpracování osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět; toto provedete kliknutím na příslušný odkaz v emailu dotazníku spokojenosti, čímž se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka,
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskusních příspěvků a komentářů

Udělujete tímto souhlas Mgr. Martinu Týcovi, s místem podnikání Výletní 351/32, Praha 4, 14200, IČO:46767720, fyzické osobě zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 12, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje:
- jméno / přezdívku,
- emailovou adresu,
- fotografii (pokud poskytnete přes službu třetí strany).


Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
- zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím.


Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- poskytovatel e-shopového řešení, společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, IČO: 28598661,
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí nebo zasláním emailu apod.


Vaše práva při zpracování osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymizaci informací u Vašich příspěvků, popř. na výslovnou žádost kompletní výmaz Vašich diskuzních příspěvků,
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.